PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  ŻARACH

   68-200  Żary     ul. Wrocławska 5

tel. 68 375 96 95          e-mail:  zary@pbw.zgora.pl

 

Żary, 15.04.2013 r.

 

Uwarunkowania form spędzania czasu wolnego przez młodzież (gimnazjum)

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wybór i opracowanie Małgorzata Fedorowicz – Nalaskowska

 

Ø       Wydawnictwa zwarte:

 

1.       CZAJKA, Stanisław
Z problemów czasu wolnego / Stanisław Czajka. – Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1974. – 212 s.
Nr inw.: 19.527

2.       DĄBROWSKI, Zygmunt
Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. – Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. – 191 s. – (Biblioteka Nauczyciela. Seria C: Treść i Metody Wychowania; nr 2)
Nr inw.: 22.603

3.       DENEK, Kazimierz
Edukacja dziś – jutro / Kazimierz Denek. – Leszno; Poznań; Żary: Wydawnictwo Łwsh; Wydawnictwo WSH; Wydawnictwo Studiów Edukacyjnych UAM, 2006. – 344 s.
Nr inw.: 37.941

4.       KŁOSKOWSKA, Antonina
Kultura masowa: krytyka i obrona / Antonina Kłoskowska. – Wyd. 3. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 493 s.
Nr inw.: 36.707

5.       KRAJOZNAWSTWO i turystyka w szkole: praca zbiorowa / red. Tadeusz Łobożewicz. – Wyd. 2 zm. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 328 s.
Nr inw.: 30.580

6.       MATYJAS, Bożena
Czas wolny / Bożena Matyjas // W: ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 1: A – F / red. Józef Marek Śmieciński. – Warszawa: Żak, 2003. – S. 559-564
Nr inw.: 37.238 – czyt.

7.       ORGANIZACJA wypoczynku dzieci i młodzieży: praca zbiorowa / red. Ireneusz Łapiński, Ewa Tarka – Huczek. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 272 s.
Nr inw.: 26.819

8.       PRZECŁAWSKA, Anna
Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku / Anna Przecławska, Leszek Rowicki. – Warszawa: Żak, 1997. – 171 s.
Nr inw.: 36.626

9.       SOROKA, Anetta
Udział rodziców pracujących w organizacji czasu wolnego dzieci / Anetta Soroka // W: NOWE stulecie dziecka / red. Danuta Waloszek. – Zielona Góra: Wydawnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – S. 138-143
Nr inw.: 38.193

10.  WAWRYK, Lidia
Czas wolny i uczestnictwo w kulturze lubuskich gimnazjalistów / Lidia Wawryk // W: LUBUSZANIE 2012: diagnoza stanu: raport z badań / red. Grażyna Miłkowska, Zdzisław Wołk. – Zielona Góra; Łódź: „PRINTPAP”, 2012. – S. 283-300
Nr inw.: 38.290

11.  WOŹNIAKOWA, Elżbieta T.
Działalność młodzieżowych domów kultury w aspekcie wzorów zachowań młodzieży w czasie wolnym / Elżbieta T. Woźniakowska. – Jelenia Góra: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1988. – 192 s. – (Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego; nr 54)
Nr inw.: 35.980

12.  WROCZYŃSKI, Ryszard
Pedagogika społeczna / Ryszard Wroczyński. – Wyd. 3 rozszerz., zm. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 388 s.
Nr inw.: 36.529

 

Ø       Artykuły z czasopism:

 

1.       BOBROWSKI, Krzysztof
Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-287

2.       FIDELUS, Anna
Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48-51

3.       GRYSKO, Iwona
O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56

4.       JANAS, Marek
Sposób na wolny czas / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21-22

5.       JURCZAK, Adam
Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje – bariery – uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30

6.       KALICIŃSKA, Agnieszka
Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2007, nr 1-2, s. 40-41

7.       KARGUL, Józef
O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 3-8

8.       KRECZMAŃSKA, Jolanta
Komu potrzebne jest harcerstwo? / Jolanta Kreczmarska // Nowa Szkoła. – 2010, nr 8, s. 13-17

9.       MUDRAK – NOWAK, Joanna
Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak – Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52-55

10.  MUSIALSKA, Kinga
Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 1-2, s. 64-65

11.  PARCHOMIUK, Monika
Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo / Monika Parchomiuk // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4-5, s. 13-16

12.  PULIKOWSKA, Renata
Wolontariat w świetlicy szkolnej. Aktywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież / Renata Pulikowska // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 12-13

13.  RACZKOWSKA, Jadwiga
Wakacyjne radości i kłopoty / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 3-9

14.  RACZKOWSKA, Jadwiga
Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 13-18

15.  SPOSOBY spędzania czasu i zainteresowania młodzieży // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1997, nr 6, wkładka s. (2)-(6)

16.  SZYMAŃSKI, Mirosław
Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 12-18

17.  TOCZEK – WERNER, Sylwia
Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek – Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 6-12

18.  TUCHOLSKA, Stanisława
Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 14-20

19.  WAWRYK, Lidia
Profilaktyczne aspekty spędzania czasu wolnego lubuskich gimnazjalistów // W: ŻYCIE Lubuszan: współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży / red. Grażyna Miłkowska. – Zielona Góra; Łódź: „PRINTPAP”, 2012. – S. 99-114
Nr inw.: 38.292