MOTYWY  LITERACKIE

 

 A     B    C    Ć    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    Ó    P    R    S    Ś    T    U    V    W        Y    Z     Ź    Ż

 

LABIRYNT

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Jakie symboliczne treści kryje mit labiryntu? (labirynt słów, miasto – labirynt, labirynt losu, uczuć itp.). – S. 28-31
ISBN 83-86075-47-3

LABIRYNT / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 166-169
ISBN 83-7327-394-8

MALCZEWSKA Jolanta. Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 9-14

NAKONECZNY Tomasz. Architektura i Proces Franza Kafki // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 27-33

SANTARCANGELI Paolo: Księga labiryntu. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. – 395 s.
ISBN 83-214-0278-X

WYSŁOUCH Seweryna. Architektura na lekcjach języka polskiego [Franz Kafka Proces] // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 40-44

 

LALKA

LALKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 169-170
ISBN 83-7327-394-8

 

LAS

GUZIK Barbara: Widzę i opisuję... O lesie w Panu Tadeuszu // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 440-445

LAS / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 170-172
ISBN 83-7327-394-8

 

LEGENDA

LEGENDA. Baśń / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 468-473. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

ZIEJKA Franciszek: Złota legenda chłopów polskich. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 424 s.
ISBN 83-06-01000-0

 

LEKARZ

LEKARZ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 172-176
ISBN 83-7327-394-8

 

LIBERTYNIZM

LIBERTYNIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 269-274. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-7327-394-8

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Na podstawie znanych Ci utworów Stanisława Trembeckiego i Tomasza Kajetana Węgierskiego omów zagadnienie libertynizmu. – S. 216-220
ISBN 83-86075-82-1

 

LIPSJUSZ JUST

LIPSJUSZ JUST, lipsjanizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 441-443. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

 

LIRYZM

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa: Oświata, 1995. – Rozdz.: Liryzm i groteska w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. – S.121-123
ISBN 83-85394-28-1

 

LIST

LIST / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 176-177
ISBN 83-7327-394-8

LIST w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 61-65, 456-461. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

LIST poetycki w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 278-283. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

 

LITERATURA

CIEŃSKI Andrzej: Książki i literatura w „Mikołaju Doświadczyńskiego przypadkach” / W: PRACE literackie. Z. 6. – Wrocław: Ossolineum, 1964. – S. 75-104. – (Acta Universitastis Wratislaviensis, nr 30)

GRZESZCZUK Stanisław. Staropolska humorystyka plebejska – “literatura sowizdrzalska” / W: LEKTURY polonistyczne: Średniowiecze, Renesans, Barok. Cz. 3 / red. Janusz S. Gruchała. – Kraków: Uniwersitas, 1999. – S. 75-111
ISBN 83-7052-796-5

GRZESZCZUK Stanisław. Staropolskie potomstwo Sowizdrzała // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, nr 2, s. 127-141

LITERATURA okolicznościowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 480-485. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

LITERATURA sowizdrzalska w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 485-495. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

 

LOS

KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 1, s. 53-59

 

LUBELSZCZYZNA

GRYCHOWSKI August: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: od Średniowiecza do 1968 r. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1974. – 424 s.

 

LUBLIN

GRYCHOWSKI August: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: od Średniowiecza do 1968 r. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1974. – 424 s.

GRYCHOWSKI August: Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich od Średniowiecza do 1918r. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965. – 228 s.

 

LUDOWOŚĆ

GRONAU Stanisław. Gwara jako artystyczny dement dzieła literackiego // Polonistyka. – 1970, nr 6, s. 1-14

KRAWCZYK Agnieszka: Omówienie lektur: Romantyzm. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Ludowość romantyczna. – S. 12-14
ISBN 83-7435-217-5

LUDOWOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 515-525. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

LUDOWOŚĆ. Literatura a kultura ludyczna w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 461-466. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

ŁOPATA Andrzej: Norwid prowincjonalny i ludowy // Polonistyka. – 1998, nr 10, s. 667-670

ŁUGOWSKA Jolanta: Proza Tadeusza Nowaka a problemy współczesnej literatury nurtu ludowego / W: MODELE świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej / red. Jerzy Święch. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985. – S. 247-285
ISBN 83-222-0327-6

NOWOSIELSKI Kazimierz. Ludowy i ludzki widnokrąg. O „Konopielce” Edwarda Redlińskiego // Pamiętnik Literacki. – 1982, nr 1/2, s. 125-144

PIECZONKA Ewa. Obrzęd  ludyczny – obrzęd magiczny czyli „Grób Agamemnona” Słowackiego w kontekście wrażeń turysty // Polonistyka. - 1990, nr 1, s.24-30

PIEŚŃ ludowa w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 644-647. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

POLAŃCZYK Danuta (oprac.): II i IV cześć Dziadów Adama Mickiewicza. – Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2005. – Rozdz.: Ludowość w II części Dziadów. S. 14-19. - (Biblioteczka Opracowań; zeszyt nr 19)
ISBN 83-86581-06-9

POTOCKI Antoni: Powstanie ludowego świata i słowa / W: WESELE we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – S. 158-166

RYCHLEWSKI Marcin. Autentyzm kontra forma, czyli pierwiastki ludowe i modernistyczne w kulturze // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 15-19

SULIMA Roch: Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej. – Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, - 1985. – 528 s.
ISBN 83-205-3677-4

ZAWADA Andrzej: Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 300 s.
ISBN 83-205-3430-5

ZIĘBA Michał: Liryka Teofila Lenartowicza wobec pieśni ludowej: (z zagadnień stylistyki ludowej). – Kraków: Ossolineum, 1983. – 131 s. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej, nr 43)

 

LUSTRO

BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. – S. 86-102. – (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

MOTYW zwierciadła w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – S. 80, 81, 88-102. – (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

          WSTECZ                        DALEJ