MOTYWY  LITERACKIE

 

 A     B    C    Ć    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    Ó    P    R    S    Ś    T    U    V    W        Y    Z     Ź    Ż

 

DANDYZM

DANDYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 160-161. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

 

DANTE ALIGHIERI

LITWORA Andrzej. Dante w kulturze staropolskiej. Stulecie XV-XVII // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 1, s. 167-208

SZMYDTOWA Zofia: Poeci i poetyka. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – Rozdz.: Dante a romantyzm polski. – S. 326-337

 

DEIZM

DEIZM w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 62-65. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

 

DEKADENTYZM

DEKADENTYZM / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 171-175. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt dekadencki [Kazimierz Przerwa – Tetmajer]. – S. 36-37. – (Analizy; Streszczenia)
ISBN 83-7435-224-8

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Wizerunek człowieka „końca wieku” na przykładzie wierszy K. Przerwy – Tetmajera, J. Kasprowicza i L. Staffa. – S. 59-62
ISBN 83-86075-18-X

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Wyjaśnij pojęcie dekadentyzmu. – S. 16-20
ISBN 83-86075-18-X

WALAS Teresa: Ku odchłani: (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986. – 304 s.
ISBN 8308-00422-9

WITAN Jan: Piękna plejada: szkice o poezji polskiej XX wieku. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – Rozdz.: Od dekadentyzmu do katastrofizmu (przypomnienie i kontynuacja). – S. 5-46. – (Współczesna Krytyka Polska)

ZIMAND Roman: „Dekadentyzm” warszawski. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 200 s. – (Historia Literatury; 13)

 

DEKALOG

GRODECKA Dorota: Prywatny dekalog w prywatnej mitologii. Analiza Dziesięciu ścieżek cnoty Zbigniewa Herberta / W: CZUŁOŚĆ dla Minotaura: metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar; przy współudz. Magdaleny Cichej. – Lublin: Kaudium, 2005. – S. 125-155
ISBN 83-89659-26-3

 

DEMOKRACJA

MARKIEWICZ Henryk: Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej. – Kraków: Książka i Wiedza, 1969. – 20 s. – (Nauka dla Wszystkich, 91)

 

DIABEŁ

BANACH Andrzej: O polskiej sztuce fantastycznej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. – Rozdz.: O diable. – S. 9-25

BŁASZCZAK Maria, OLSZAŃSKA Barbara (wybór i oprac.): Diabli wiedzą co...: wiersze i opowiadania polskich pisarzy: antologia. – Warszawa: Iskry, 1972. – 668 s.

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i  sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. – S. 71-76. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

DIABEŁ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 73-80
ISBN 83-7327-394-8

INGLOT Mieczysław: Kordian Juliusza Słowackiego / W: LITERATURA polska w szkole średniej / red. Stanisław Grzeszczuk. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – S. 198-221

POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Przedstaw literacki wizerunek diabła na przykładzie wybranych utworów z różnych epok. – S. 154-158
ISBN 83-89522-39-X

PRZYBYLSKI Ryszard: Wtajemniczenie w los: szkice o dramatach. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – Rozdz.: Stulecie szatana. Kochankowie piekła J. M. Rymkiewicz. – S. 215-228
ISBN 83-06-01178-3

 

DIALOG

BORKOWSKA Grażyna: Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej). – Wrocław: Ossolineum, 1988. – 172 s. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t.72)
ISBN 83-04-02577-9

DIALOG / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 162-163. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

DIALOG w literaturze / red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 319 s.

DIALOG w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 159-163. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

MYRDZIK Barbara. O dialogu i dialogowości poezji współczesnej w świetle wybranych wierszy T. Nowaka, S. Grochowiaka i Z. Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 27-35

 

DIONIZOS

BONIECKI Edward. W orszaku Dionizosa. Mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 139-160

 

DISCO POLO

BARTOSIEWICZ Daniel. Disco polo na maturze? // Polonistyka. – 2005, dodatek nr 3, s. 3-7

POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo. – S. 373-377
ISBN 83-89522-39-X

 

DOBRO

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce – omów i oceń różne przedstawienia tego motywu. – S. 112-115. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

DOBRO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 80-82
ISBN 83-7327-394-8

KRZEMIŃSKA Elżbieta: Dobro i zło w III cz. Dziadów / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 174-183
ISBN 83-02-00371-9

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Idea dobroci – panaceum na niedole jednostki i społeczeństwa. – S. 228-233

ORLICKA Maria. Zło i dobro w Świętym J. J. Szczepańskiego // Język Polski w Szkole Średniej 1990/1991, nr 1, s. 92-96

W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. – Warszawa: MEDIUM, 1994. – 191 s.
ISBN 83-85321-44-7

 

DOM

BRZÓSTOWICZ – KLAJN Monika. Szklane domy w utopii i antyutopii // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 17-22

CHOROSZCZYŃSKA Marta. Moja praca z domem rodzinnym Józefa Barana // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 3, s. 59-63

DOM / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 82-97
ISBN 83-7327-394-8

DOM rodzinny / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 163-166. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

GORSKA Bożena. Dom nad Niemnem // Polonistyka. – 1994, nr 4, s.227-232

GORSKA Bożena. Dom nad Niemnem / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 186-192
ISBN 83-02-06600-1

HERTZ Paweł: Świat i dom: szkice i uwagi wybrane. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – Rozdz.: W Soplicowie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz]. – S. 221-225

JANKIEWICZ Leonarda. Lekcje z „domem” w temacie [Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Stefan Żeromski Syzyfowe prace, Bolesław Leśmian Urszula Kochanowska] // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 492-496

LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w kulturze // Polonistyka. – 1994, nr 4, s.197-202

LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w kulturze / W: KOMPETENCJE szkolnego polonisty: szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996 / red. Bożena Chrząstowska. T. 2. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- S. 114-118
ISBN 83-04-03521-1

LEGEŻYŃSKA Anna. Dom w poezji // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 409-414

ORSKI Mieczysław. Od Arkadii domowej do mieszkania – azylu // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 566-569

OŻÓG – WINIARSKA Zofia. Dom w poezji Józefa Ratajczaka // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 39-43

ROGATKO Bogdan: Linie przerywane: o literaturze polskiej XX wieku.- Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1988. – Rozdz.: „Wieczne czuwanie”: tradycja domu rodzinnego i mit podróży. – S. 98-128
ISBN 83-218-0621-X

RYCHLEWSKI Marcin. W domach z betonu. O Tryptyku… Stanisława Barańczaka // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 23-26

ZAMBRZYCKA Renata. Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie i Wespazjan Kochowski Budynek // Polonistyka. – 1995, nr 10, s. 673-675

ŻMIDZIŃSKI Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając // Polonistyka. – 1998, s.371-373

 

DON KICHOT

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Donkiszotyzm i Hamletyzm – objaśnij pojęcia, odwołując się do pierwowzorów literackich. – S. 83-85
ISBN 83-86075-82-1

 

DOSTOJEWSKI FIODOR

JAZUKIEWICZ-OSEŁKOWSKA Ludwika: Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 420 s.
ISBN 83-01-01590-X

 

DOWCIP

DOWCIP / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 466-468. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

DOWCIP w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 65-70. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

KAWYN Stefan: Studia i szkice. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. – Rozdz.: Dowcip w twórczości literackiej. – S. 48-71

 

DRAMA

DRAMA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 70-74. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

 

DRAMAT

DRAMAT / W: LITERATURA polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A – M / red. Julian Krzyżanowski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – S. 197-206
ISBN 83-01-05368-2

DRAMAT w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 165-169. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

DRAMAT liturgiczny w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 169-171. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

NICOLL Allardyce: Dzieje dramatu: od Ajschylosa do Anouilha. T. 1. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 512 s
ISBN 83-06-06252-0

 

DROGA

WIECZORKIEWICZ Anna. Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej // Pamiętnik Literacki. – 1993, nr 2, s. 3-28

 

DRZEWO

DRZEWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 97-100
ISBN 83-7327-394-8

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 36-40

ŻMIDZIŃSKI Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając // Polonistyka. – 1998, s.371-373

 

DUCHY

KOWALCZYKOWA Alina: Romantyczne zaświaty / PROBLEMY polskiego Romantyzmu. Seria 2: praca zbiorowa / red. Maria Żmigrodzka. – Wrocław: Ossolineum, 1974. – S. 229-256

 

DULSZCZYZNA

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Przed dulszczyzną nie ma ucieczki, czyli kołtuństwo jako fatum. – S. 99-103
ISBN 83-86075-18-X

 

DUMA

DUMA w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 85-88. –(Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

 

DUSZA

BARAN Anna. O szkolnych zmaganiach z toposem „duszyczki” // Polonistyka. – 2001, nr 9, s. 542-548

GRONEK Barbara. Ptasia natura duszy // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 601-606

TROJANOWSKA Joanna. Będzie trwał mój głęboki cień. Refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 15-20

 

DWOREK

DWOREK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 100-103
ISBN 83-7327-394-8

HERTZ Paweł: Świat i dom: szkice i uwagi wybrane. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – Rozdz.: W Soplicowie. – S. 221-225

POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł. – S. 343-347
ISBN 83-89522-39-X

 

DWÓR

DWÓR królewski / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 103-104
ISBN 83-7327-394-8

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Swojskość i europejskość polskiego baroku, czyli o nurcie ziemiańskim i dworskim w literaturze XVII wieku. – S. 98-101
ISBN 83-86075-82-1

TATARKIEWICZ Emanuela. Dwór – znak zdegradowany // Polonistyka. – 2006, nr 5, s. 24-27

 

DZIECKO

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach. – S. 26-29. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

CÓRKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 60-65
ISBN 83-7327-394-8

DUK Józef. Elementy poetyki „dziecięcych” wierszy Juliana Przybosia // Polonistyka. – 1984, nr 3, s. 202-214

DZIECI / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stefan Chwin. T. 1-2. – Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. – 2t. (376 s.; 359 s). – (Transgresje; 5)
ISBN 83-215-7850-0

DZIECIŃSTWO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 104-112
ISBN 83-7327-394-8

DZIECKO / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 198-202. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

DZIECKO / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 112-115
ISBN 83-7327-394-8

GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 20-34

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Dziecko inaczej widziane – twórczość Janusza Korczaka. – S. 212-217

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Dziecko – jakim jest i jakim być powinno. – S. 163-172

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Dziecko „po prostu szczęśliwe” i dziecko „absolutnie dobre”. – S. 118-122

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Dziecko „po prostu szczęśliwe” w polskiej literaturze. – S. 218-221

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Echa idealizowanej rycerskiej romantyki – „Chłopcy z Placu Broni” Molnara. – S. 122-126

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Ideały: polskiego chłopca i polskiej „małej kobietki”. – S. 200-205

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Kreacja bohatera – dziecięcego i dorosłego. – S. 273-283

KRZEMIŃSKA Wanda: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika: zarys problemowy. – Wrocław: Ossolineum, 1969. – Rozdz.: Portret dziecka w powieściach i nowelach wielkich pisarzy okresu pozytywizmu. – S. 172-177

KUCZYŃSKA – Kochany Katarzyna. Ktoś, kto zmieniając się nieustannie, zawsze pozostaje sobą // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 56-62

KULICZKOWSKA Krystyna. Od ballady do historii. (O cyklu powieściowym Ewa Szelburg – Zarembiny – w 40 – lecie jej twórczości) // Polonistyka. – 1965, nr 5, s. 7-16

LESZCZYŃSKI Grzegorz. Temat dziecięcy w poezji // Polonistyka. – 1984, nr 3, s. 186-201

MACKIEWICZ Antoni: O dwóch dziecięcych tragediach w nowelistyce Henryka Sienkiewicza / W: NOWELA – opowiadanie (ewolucja gatunku) / red. Stanisław Żak. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. – S. 71-83
ISBN 83-85230-37-8

OŻOG Zofia, WINIARSKI Jerzy. „Stosowna nauka”, czyli dialog edukacyjny w IV cz. Dziadów // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 428-434

OŻÓG – WINIARSKA Zofia. Dom w poezji Józefa Ratajczaka // Polonistyka. – 2006, nr 2, s. 39-43

PIEŚCIKOWSKI Edward: „Dzieci” Bolesława Prusa. – Wrocław: Ossolineum, 1980. – 132 s. – (Rozprawy Literackie; 31)
ISBN 83-04-00629-4

POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach. – S. 94-98
ISBN 83-89522-39-X

SYN / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 340-348
ISBN 83-7327-394-8

 

DZIENNIK

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem. – S. 52-55. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

          WSTECZ                        DALEJ