MOTYWY  LITERACKIE

 

 A     B    C    Ć    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    Ó    P    R    S    Ś    T    U    V    W        Y    Z     Ź    Ż

 

CHAOS

CHRZĄSTOWSKA Bożena. Poezja Czesława Miłosza. – Wyd. 2 zm. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – Rozdz.: Oeconomia divina – Groźba chaosu. – S. 138-146. – (Biblioteka Analiz Literackich; nr 58)
ISBN 83-02-01812-0

ZWIRZYŃSKI Leszek. Burza Mickiewicza – misterny ład chaosu // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 480-482

 

CHŁOPI

BEREZA Henryk: Nurt chłopski w prozie / W: O LITERATURZE polskiej: materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. Cz. 3: Programy i polemiki literackie / wybór i oprac. Helena Zaworska. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. – S. 131-135
ISBN 83-02-01710-8

CĘKALSKA-ZBOROWSKA Halina: Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. – 358 s.

CHŁOP/ W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 134-136. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

CHŁOPSKI nurt w literaturze / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. –  Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 609-612. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

CHODŹKO Ryszard: Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. – Warszawa: Nowa Era, 1992. – Rozdz.: Etos plebejski w wyznaniach z pogranicza. – S. 57-65
ISBN 83-900686-0-5

GOŁEBIOWSKI Bronisław: W poszukiwaniu bohatera chłopskiego / W: LITERATURA a współczesne przemiany społeczne: praca zbiorowa / red. Alina Brodzka, Maria Żmigrodzka. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – S. 9-71. - (Historia i Teoria Literatury: studia; nr 31)

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Wieś i chłop w utworach okresu Młodej Polski (Sonety Z chałupy, Wesele, Chłopi). – S. 75-80
ISBN 83-86075-18-X

MATAWOWSKA Zofia. Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści Chłopi W. S. Reymonta // Polonistyka. – 1968, nr 1, s. 24-27

MELKOWSKI Stefan: Domena prozy. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – Rozdz.: Plemię Szeli. (Wokół sprawy nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej). – S. 13-32
ISBN 83-205-3628-6

PIGOŃ Stanisław: Drzewiej i wczoraj: wśród zagadnień kultury i literatury. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. – Rozdz.: Uwłaszczenie literackiego chłopa. – S. 136-166. – (Biblioteka Studiów Literackich)

PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Literatura Młodej Polski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – Rozdz.: Dramat. – S. 108-112. – (Dzieje Literatury Polskiej)
ISBN 83-01-10889-4

RĘKAS Michał: Obrońcy chłopów w dobie polskiego Odrodzenia. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954. – 215 s.

ZAWADA Andrzej: Gra w ludowe: nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 300 s.
ISBN 83-205-3430-5

ZIEJKA Franciszek: Złota legenda chłopów polskich. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 424 s.
ISBN 83-06-01000-0

 

CHMURY

JANKOWIAK Mieczysław: Młodopolskie niebo / W: MŁODOPOLSKI świat wyobraźni: studia i eseje / red. Maria Podraza-Kwiatkowska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. – S. 98-132

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEŚCIJAŃSTWO a literatura / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 115-122. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

ZIÓŁKOWSKA Grażyna: Etos chrześcijański w Ludziach bezdomnych / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 44-50
ISBN 83-04-03936-2

FALKOWSKI Stanisław: Zagadka religijności Chłopów Władysława Stanisława Reymonta / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 57-64
ISBN 83-04-03936-2

RELIGIA (topos chrześcijaństwa) / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku  / zespół red. Alina Brodzka et al. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 1085-1095. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

 

CIAŁO

BARAN Anna. O szkolnych zmaganiach z toposem „duszyczki” // Polonistyka. – 2001, nr 9, s. 542-548

ŁUKASIEWICZ Jacek: Laur i ciało. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – Rozdz.: Próba ciała. – S. 48-92

OSZAJCA Wacław. Mistyka ciała // Polonistyka. – 1993, nr 1, s.5-9

PRZYMUSZAŁA Beata. Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 397-403

PRZYMUSZAŁA Beata. Czy ten poeta je heretykiem? Teologia ciała Czesława Miłosza // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 19-24

STALA Marian. Między „zamkiem duszy” a „domkiem mego ciała”. Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 3-36

 

CIELESNOŚĆ

STALA Marian. Między „zamkiem duszy” a „domkiem mego ciała”. Doświadczenie ciała i cielesności jako problem i temat poezji młodopolskiej // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 3-36

 

CIEMNOŚĆ

CIEMNOŚĆ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 50-52
ISBN 83-7327-394-8

 

CIEŃ

CIEŃ / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 50-52
ISBN 83-7327-394-8

 

CIERPIENIE

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa: Oświata, 1995. – Rozdz.: Cierpienie i ofiara, wina i kara w twórczości Adama Mickiewicza. – S. 62-65
ISBN 83-85394-28-1

BOROWSKI Andrzej: Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o Trenach / W: LEKTURY polonistyczne: Jan Kochanowski / red. Albert Gorzkowski. – Kraków: Universitas, 2001. – S. 7-16
ISBN 83-7052-605-3

BOROWSKI Andrzej: O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego / W: JAN Kochanowski: interpretacje / red. Jan Błoński. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 166-176
ISBN 83-08-01812-2

CHRZĄSTOWSKA Bożena: Dramatyczne pytania Herlinga-Grudzińskiego (Wieża i inne opowiadania) / W: GLOSARIUSZ od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 370-376
ISBN 83-04-03936-2

CHRZĄSTOWSKA Bożena: Znaki cierpienia (Wieża i Drugie przejście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / W: LITERATURA współczesna „źle obecna” w szkole: antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska. – Wrocław: Ossolineum, 1990. – S. 307-376
ISBN 83-04-03688-3

CIERPIENIE / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 52-60
ISBN 83-7327-394-8

CZŁOWIEK, jego ból, cierpienie i prawo do szczęścia: II Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów, Gdańsk 11-12.12.1978 / kol. red. Bogusław Cygler et al. – Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 324 s

FIRUT Maria. Cierpienie w Dziadach i Innym Świecie // Polonistyka. – 1998, nr 7, s.459-463

GLENCOWA Krystyna, SKOWRONEK Piotr. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 20-34

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Matka Chrystusa po ludzku cierpiąca w Posłuchajcie, bracia miła.... – S. 174-176
ISBN 83-86075-47-3

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Problem cierpienia w Księdze Hioba. – S. 95-98
ISBN 83-86075-47-3

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna. Symbol Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 36-40

ŁUCZYŃSKA Maria. Żale Matki Boskiej i Pieta – dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla kl. I liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 1, s. 73-81

MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. – Łódź: Juka, 1993. – Rozdz.: Książka o ludzkim cierpieniu (G. Herling-Grudziński :”Inny świat”). – S. 60-75
ISBN 83-900961-9-6

STABRO Stanisław: Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat. Fenomenologia cierpienia / W: LEKTURY polonistyczne: literatura współczesna. T. 1 / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jastrzębski. – Kraków: Universitas, 1997. – S. 15-32
ISBN 83-7052-448-6

W KRĘGU dobra i zła: wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów / oprac. i wybór Ewa Podraz. – Warszawa: MEDIUM, 1994. – 191 s.
ISBN 83-85321-44-7

WICHARY Gertruda. Między cudem i wulkanem. Prolegomena do lekcji czytania „Dwu opowiadań” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 95-101

 

CISZA

TOMSIA Teresa. O wartości ciszy // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 619-622

 

CMENTARZ

CMENTARZ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 136-139. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

CMENTARZ w sztuce / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – S. 362, 363, 441, 447-449. – (Studia i Rozprawy z Dziejów sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

WĄTKI  cmentarne w sztuce Romantyzmu / W: BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – S. 362, 363, 441, 442. – (Studia i Rozprawy z Dziejów sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

 

CODZIENNOŚĆ

CODZIENNOŚĆ / W: SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 400, 658, 1006. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03942-7

MAZUR Elżbieta. Codzienność w przebraniu sztuki: o Balladzie z makaty Mirona Białoszewskiego: (szkic analityczno – interpretacyjny) // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 50-57

 

CÓRKA

CÓRKA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 60-65
ISBN 83-7327-394-8

 

CYCERON

CYCERON, cyceronizm w literaturze staropolskiej / W: SŁOWNIK literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok / red. Teresa Michałowska. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 141-147. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04621-0

 

CYGAN

CYGAN / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 139-141. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

 

CYGANERIA

CYGANERIA artystyczna / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 141-144. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

WEISS Tomasz: Cyganeria Młodej Polski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. – 220 s.

 

CYNIZM

KUROWIECKI Jan: Między cynizmem a heroizmem (O dramaturgii Leona Kruczkowskiego) / W: LEKTURY i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. – S. 491-497

 

CZAROWNICA

BANACH Andrzej: O polskiej ztuce fantastycznej. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968. – Rozdz.: W przestrzeni: sabat czarownic. – S. 51-65

 

CZAS

BĄK Zbigniew. Czas – śmierć – miłość (czyli o Pannach z Wilka i Brzezinie Iwaszkiewicza) // Polonistyka. – 1988, nr 8, s. 589-598

MAZUR Aneta, TOMKOWSKI Jan. Królestwo starych zegarów. Myślenie o czasie w późnych utworach Orzeszkowej // Pamiętnik Literacki. – 1989, nr 4, s. 27-46

POZNAŃSKI Jacek, MARGULA Jerzy, LOGOS Mateusz: Wzorcowe prezentacje 100 tematów: nowa ustna matura z języka polskiego. – Warszawa: Skrypt, 2004. – Rozdz.: Różne sposoby konstruowania czasu w epice. Omów zagadnienie na przykładach. – S. 232-236
ISBN 83-89522-39-X

 

CZAROWNICA

CZAROWNICA / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 65-67
ISBN 83-7327-394-8

 

CZŁOWIEK

BIAŁA Alina: Pokazać człowiekowi człowieka // Polonistyka. – 1998, nr 8, s.547-550

BIAŁOSTOCKI Jan: Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. 1. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – Rozdz.: Człowiek i zwierciadło w malarstwie XV i XVI wieku: Trwałość i przemijanie. – S. 86-102. – (Studia i Rozprawy z Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce)
ISBN 83-01-02771-1

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: „Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?” (Kazimierz Przerwa – Tetmajer). Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu wartości. – S. 15-18. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich. – S. 9-14. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

BOJCZEWSKA Teresa, NAWROT Agnieszka, POPŁAWSKA Anna: Prezentacje maturzysty: egzamin ustny: język polski. – Kraków: Wydawnictwo Greg, 2006. – Rozdz.: „Szary człowiek też jest bohaterem” – przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera. – S. 132-135. – (Gwarancja Sukcesu na Maturze)
ISBN 83-7327-655-6

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd 3 rozszerz. – Warszawa: Oświata, 1995. – Rozdz.: Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie. – S. 30-33
ISBN 83-85394-28-1

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd 3 rozszerz – Warszawa: Oświata, 1992. – Rozdz.: Problemy moralne człowieka współczesnego w poezji Tadeusz Różewicza. – S. 131-133
ISBN 83-85394-28-1

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd 3 rozszerz – Warszawa: Oświata, 1992. – Rozdz.: Poszukiwanie prawdy o człowieku i rola ironii w poezji Wisławy Szymborskiej. – S. 135-138
ISBN 83-85394-28-1

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna: Powtórka do matury z języka polskiego. – Wyd 3 rozszerz – Warszawa: Oświata, 1992. – Rozdz.: Nadzieja na ocalenie człowieka w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. – S. 147-149
ISBN 83-85394-28-1

BUGAJSKI Leszek: W gąszczu znaczeń. – Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – Rozdz.: Człowiek i jego pełnie (Wiesław Myśliwski). – S. 93-106
ISBN 83-03-02424-8

CHAŁOŃSKA Joanna. Harmonia i dysharmonia w wizji świata i człowieka na podstawie Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego – propozycja lekcji w klasie I liceum // Język Polski w Szkole Średniej 1986/1987, nr 2, s. 21-29

CZŁOWIEK / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 67-70
ISBN 83-7327-394-8

GOŁASZEWSKA Maria: Człowiek w zwierciadle sztuki: studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 275 s.

GÓRNICKI Jarosław. W cieniu „człowieka prostego”. Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka Rzeka i Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś // Polonistyka. – 1996, nr 8, s.456-549

JAWORSKI Stanisław. Koncepcje człowieka w poezji polskiej awangardy // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 33-44

JAWORSKI Stanisław: Odnajdywanie świata. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. – Rozdz.: Koncepcje człowieka w poezji polskiej awangardy. – S. 83-96
ISBN 83-08-01189-6

KANIEWSKA Bogumiła. Przepis na świat według Williama Whartona // Polonistyka. – 1996, nr 1, s.12-17

KARP Anna. Walentynki Tadeusza Różewicza – poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 3, s. 14-26

KLEMENTEWICZ Tadeusz: Hemingway o wolności człowieka / W: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji / red. Maria Szyszkowska. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. – S. 57-64
ISBN 83-86559-04-6

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Jak Biblia widzi istotę człowieczeństwa? – S. 126-128
ISBN 83-86075-47-3

KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Starożytność Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Jezus – Bóg i człowiek. – S. 120-122
ISBN 83-86075-47-3

KOSTKIEWICZOWA Teresa: Horyzonty wyobraźni: o języku czasów Oświecenia. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – Rozdz.: Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. – S. 97-145
ISBN 83-01-05517-0

KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 1, s. 53-59

KRAWCZYK Alicja. Człowiek i natura w Sonetach krymskich A. Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1994/1995, nr 4, s. 24-37

LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: Język polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: „O, potęgo formy!” – człowiek i forma w twórczości Witolda Gombrowicza. – S. 243-247
ISBN 83-86075-18-X

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Człowiek marionetką w boskim teatrze świata – na przykładzie Fraszek i Pieśni J. Kochanowskiego. – S. 37-39
ISBN 83-86075-82-1

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Człowiek wobec Boga, świata i własnej egzystencji w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. – S. 105-107
ISBN 83-86075-82-1

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Ideał człowieka Renesansu w ujęciu różnych twórców (Człowiek Poczciwy, Dworzenin, obywatel, artysta). – S. 21-23
ISBN 83-86075-82-1

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: M. Sęp Szarzyński i J. Kochanowski o człowieku i jego miejscu we wszechświecie. – S. 68-70
ISBN 83-86075-82-1

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Ocena świata i człowieka Kandydzie Woltera. – S. 223-225
ISBN 83-86075-82-1

LITMAN Ewa, WĄTRÓBSKI Adam: Język polski od A do Z: Renesans, Barok, Oświecenie: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2002. – Rozdz.: Prawda o świecie i o ludziach w Bajkach Ignacego Krasickiego. – S. 173-174
ISBN 83-86075-82-1

MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – Rozdz.: Los człowieka. Portret. – S. 101-114. – (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
ISBN 83-02-03301-4

MACIEJEWSKA Irena: Wiersze Leopolda Staffa. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – Rozdz.: O więzi człowieka z przyrodą. Wysokie drzewa. – S. 67-75. – (Biblioteka Analiz Literackich; 51)
ISBN 83-02-03301-4

MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. – Łódź: Juka, 1993. – Rozdz.: Proza Kornela Filipowicza, czyli uporczywe szukanie tego, co jest w człowieku ukryte najgłębiej. – S. 34-44
ISBN 83-900961-9-6

MARZEC Anna: Co jest w człowieku: interpretacje prozy współczesnej. – Łódź: Juka, 1993. – Rozdz.: Wielka powieść o losie człowieczym (W. Myśliwski: Kamień na kamieniu). – S. 100-105
ISBN 83-900961-9-6

MARZEC Anna. Proza Kornela Filipowicza, czyli uporczywe szukanie tego, co jest w człowieku ukryte najgłębiej // Polonistyka. – 1989, nr 1, s.9-18

NIC co ludzkie...: aforyzmy, sentencje i przysłowia / zebrał i oprac. Henryk Jurand. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – 192 s.
ISBN 83-205-3394-5

NOWICKA Elżbieta: Człowiek i świat w wierszach mistycznych J. Słowackiego / W: GLOSARIUSZ od starożytności do pozytywizmu: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 204-209
ISBN 83-02-00371-9

ROWIŃSKI Cezary: Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filozoficzne koncepcji poety. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 328 s. – (Z Prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN 83-01-03030-5

SIMON Pierre-Henri: Świadectwo człowieka. – Warszawa: Pax, 1966. – 265 s.

SZWAST Andrzej. Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku (Tytus Czyżewski Hymn do maszyny mego ciała, Stanisław Barańczak Pan tu nie stał) // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 101-107

TOMALAK Barbara: Człowiek wobec zła (na podstawie wybranych fragmentów literatury obozowej) / W: JĘZYK polski: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. – Bielsko – Biała: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. – S. 16-27

WALAS Teresa: Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej / W: LEKTURY polonistyczne: od realizmu do preekspresjonizmu / red. Gabriela Matuszek. - Kraków: Universitas, 2001. – S.83-116
ISBN 83-7052-606-3

WÓJTOWICZ Agata. Sto pociech – wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny // Polonistyka. – 1997, nr 8, s.477-482

ŻAK Stanisław. Personalizm // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 4, s. 51-69

ŻAK Stanisław: Szukanie prawdy o człowieku – Maria Kuncewiczowa / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. – S. 379-412

ŻURAWSKI Andrzej: Zasady i sposoby: przegląd dramaturgii polskiej 1970-1984. – Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. – Rozdz.: Problemy uniwersalne i kondycja człowieka. – S. 144-153
ISBN 83-215-7853-5

 

CZTERDZIEŚCI

„CZTERDZIEŚCI i cztery” / W: SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – S. 159. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-03521-1

 

CZUŁOŚĆ

CZUŁOŚĆ, czucie w Oświeceniu / W: SŁOWNIK literatury polskiego Oświecenia / red. Teresa Kostkiewiczowa. – Wyd. 3. – Wrocław: Ossolineum, 2002. – S. 58-61. – (Vademecum Polonisty)
ISBN 83-04-04620-2

 

CZYTANIE

CZYTANIE literatury / W: SŁOWNIK motywów literackich / red. Agnieszka Nawrot et al.; oprac. haseł Teresa Kosiek et al. – Kraków: Wydawnictwo „GREG”, 2004. – S. 70-71
ISBN 83-7327-394-8

 

          WSTECZ                        DALEJ